Musik

music notes 2073069 960 720

Blåsarskola

Undervisningen sker två gånger i veckan. En gång i en mindre elevgrupp där man lär sig sitt instrument och en andra gång för att spela i orkester, hela klassen tillsammans. De instrument de flesta eleverna kan välja mellan är Tvärflöjt, Klarinett, Altsaxofon, Trumpet, Kornett Trombon och Eufonium. Två av eleverna i klassen får däremot spela elbas respektive trumset. Läsåret börjar med 2-3 veckors instrumentprovning. När vi fördelat vilka elever som skall spela vilka instrument kommer själva musicerandet igång. Då börjar vi att spela enklare låtar som "Spanien", "Köp varm korv" och" Let´s Begin".

Framåt jul i samband med terminsavslutningen kan vi underhålla med "Bjällerklang". På våren brukar vi spela "Who´s da man" ("Zlatan-låten"), "We will rock you".

Orkesterspel är till stor del ett samarbetsprojekt där både den individuella och kollektiva insatsen spelar stor roll för resultatet. Riktigt kul blir det när alla inblandade övar hemma på sina instrument så att vi sedan kan ägna lektionstiden till att lära oss nya låtar och spelsätt.

 • Tidsåtgång: 2 gång per vecka under ett helt läsår, ett pass på 30 minuter i mindre grupper och ett pass på 40 minuter med hela klassen. 
 • Ålder: Åk 3-6
 • Lokalbehov: En större lokal (minst 40 kvm) som vi kan musicera i utan att det stör undervisning. (Ljudisolerad, eller avskild) lämpar sig för höga ljud.
 • Instrument lånar Kulturskolan ut kostnadsfritt.
 • Vid repetitionerna med klassorkestern  skall tre lärare närvara; elevernas klasslärare samt två lärare från Kulturskolan. Klassläraren bör delta i instrumentundervisningen och alltså själv lära sig att spela på ett av instrumenten.
 • Vid "stämrepet" som sker i mindre grupper om 30 minuter, förläggs dessa tre 30 minuterpass "på raken", och i två parallella grupper. Kulturskolans bägge lärare är på plats under en och en halv timme, och disponerar en grupp en halvtimme åt gången. Klassläraren måste ha möjlighet att gå ifrån under "sin" halvtimme då hen får instrumentallektion.
 • Två klasser: Konceptet "Blåsarskolan" förutsätter att två klasser på en och samma skola (varken mer eller mindre) samtidigt använder sig av detta kompanjonlärarerbjudande.

.

Från idé till föreställning

Vill ni jobba lite bredare med ert arbetslag eller kanske hela skolan? 

Då ska ni välja detta! 

 • Tidsram: En termin.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Rum med fria större ytor. Musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Eleverna skall ha ledig klädsel. Vi kan använda kulturskolans lokaler. om det är möjligt.

Tillsammans gör vi ett projekt. Vi jobbar med ett tema som sträcker sig över en termin med ett avslutande uppspel av arbetet. 

Genom teater, dans, film och sång tar vi oss an temat som vi gemensamt kommit överens om med er på skolan. Planeringstid är en förutsättning för att vi ska kunna föra arbetet framåt mot målet. Först då kommer det tematiska arbetet till sin rätt. Vi har god erfarenhet av att jobba ämnesöverskridande mellan estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Barnen får använda sina olika intelligenser. 

Läs om Howard Gardner, pedagog och utvecklingspsykolog. 

Vårt ansvar: 

Vi...

 • står för att organisera passen med de estetiska ämnena, 
 • står för att sätta samman redovisningen. 
 • hjälps åt med tekniska behov.

Ert ansvar:

Ni...

 • samordnar elevernas val av gruppindelning. Alltså val av dans, teater, film eller sång. 
 • för ut informationen till eleverna och föräldrar om tider. 
 • står för att boka salar och andra utrymmen vi behöver för att genomföra projektet. 
 • för ut informationen om när och var. 

Vi vill att ni utser en eller två kontaktpersoner som delger information till berörda lärare i projektet.

Arbetsgång:
 1. Introduktion och information för lärarna.
 2. Eleverna gör sina val 
 3. Vi blir informerade om gruppindelningar
 4. Vi startar upp träffarna med barnen. 
 5. Avstämningsträff med lärare
 6. Fortsatt arbete i grupperna
 7. Genomdrag 
 8. Genrep
 9. Föreställning 
 • Träffar: 4234