Film

Film 

Animationsworkshop med iPad

Denna workshop ger eleverna kunskap om StopMotion animation. Med hjälp av Kulturskolans teknik så lär eleverna sig om hur figurer kommer till liv i en film.

Eleverna får också ljudlägga sina filmer. Filmerna läggs ut på youtube.

 • Tidsram: 2x2 h
 • Ålder: Åk 1-3
Ansvarig kompanjonlärare:

Maciej Kalymon, filmpedagog


Filmrally 

Klassen delas in i 4 filmteam och med ett antal förutbestämda förutsättningar skall varje team försöka vinna kampen mot klockan och göra sin film inom tre dagar. Detta kompanjonlärarskap kopplas med fördel till ämnena svenska, samhällskunskap, historia, värdegrund och bild. Grundmanus skrivs med vägledning på distans under ca 10 lektioner. Lärare ges fortbildning i manusstöd, filminspelningsteknik och filmredigering innan start.

Själva filmandet sker under tre dagar under samma vecka, och från Kulturskolan deltar två kompanjonlärare under dagarna.

Dag 1 manusutveckling, rollbesättning, produktion.

Dag 2 inspelning 

Dag 3 redigering

Kursen avslutas med filmrallygala och prisutdelning.

 • Tidsram:
  3 dagar (ca 6 timmar per dag) med filmpedagoger,
  1 halvdag lärarfortbildning,
  10 manusskrivarlektioner på egen hand.
 • Ålder: Åk 3-6
 • Helklass
Ansvariga kompanjonlärare:

Maciej Kalymon, filmpedagog och Åsi Hildebrandt, teaterlärare


.

Från idé till föreställning

Vill ni jobba lite bredare med ert arbetslag eller kanske hela skolan? 

Då ska ni välja detta! 

 • Tidsram: En termin.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Rum med fria större ytor. Musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Eleverna skall ha ledig klädsel. Vi kan använda kulturskolans lokaler. om det är möjligt.

Tillsammans gör vi ett projekt. Vi jobbar med ett tema som sträcker sig över en termin med ett avslutande uppspel av arbetet. 

Genom teater, dans, film och sång tar vi oss an temat som vi gemensamt kommit överens om med er på skolan. Planeringstid är en förutsättning för att vi ska kunna föra arbetet framåt mot målet. Först då kommer det tematiska arbetet till sin rätt. Vi har god erfarenhet av att jobba ämnesöverskridande mellan estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Barnen får använda sina olika intelligenser. 

Läs om Howard Gardner, pedagog och utvecklingspsykolog. 

Vårt ansvar: 

Vi...

 • står för att organisera passen med de estetiska ämnena, 
 • står för att sätta samman redovisningen. 
 • hjälps åt med tekniska behov.

Ert ansvar:

Ni...

 • samordnar elevernas val av gruppindelning. Alltså val av dans, teater, film eller sång. 
 • för ut informationen till eleverna och föräldrar om tider. 
 • står för att boka salar och andra utrymmen vi behöver för att genomföra projektet. 
 • för ut informationen om när och var. 

Vi vill att ni utser en eller två kontaktpersoner som delger information till berörda lärare i projektet.

Arbetsgång:
 1. Introduktion och information för lärarna.
 2. Eleverna gör sina val 
 3. Vi blir informerade om gruppindelningar
 4. Vi startar upp träffarna med barnen. 
 5. Avstämningsträff med lärare
 6. Fortsatt arbete i grupperna
 7. Genomdrag 
 8. Genrep
 9. Föreställning 
 • Träffar: 3272