dansdrama-rytmikfilmmusikteater

Film

Film 

Animationsworkshop med iPad

Denna workshop ger eleverna kunskap om StopMotion animation. Med hjälp av Kulturskolans teknik så lär eleverna sig om hur figurer kommer till liv i en film.

Eleverna får också ljudlägga sina filmer. Filmerna läggs ut på youtube.

  • Tidsram: 2x2 h
  • Ålder: Åk 1-3
Ansvarig kompanjonlärare:

Maciej Kalymon, filmpedagog


Filmrally 

Klassen delas in i 4 filmteam och med ett antal förutbestämda förutsättningar skall varje team försöka vinna kampen mot klockan och göra sin film inom tre dagar. Detta kompanjonlärarskap kopplas med fördel till ämnena svenska, samhällskunskap, historia, värdegrund och bild. Grundmanus skrivs med vägledning på distans under ca 10 lektioner. Lärare ges fortbildning i manusstöd, filminspelningsteknik och filmredigering innan start.

Själva filmandet sker under tre dagar under samma vecka, och från Kulturskolan deltar två kompanjonlärare under dagarna.

Dag 1 manusutveckling, rollbesättning, produktion.

Dag 2 inspelning 

Dag 3 redigering

Kursen avslutas med filmrallygala och prisutdelning.

  • Tidsram:
    3 dagar (ca 5 timmar per dag) med filmpedagoger,
    1 halvdag lärarfortbildning,
    10 manusskrivarlektioner på egen hand.
  • Ålder: Åk 3-6
  • Helklass
Ansvariga kompanjonlärare:

Maciej Kalymon, filmpedagog och Åsi Hildebrandt, teaterlärare


 

Skriv ut E-post