dansdrama-rytmikfilmmusikteater

Rytmik och Drama

rytmikodrama

Drama

Detta kan du välja om du har en grupp som har behov att arbeta med gruppstärkande övningar för att skapa ett bättre klimat i gruppen. I samarbetet planerar vi utifrån gruppens behov. Du som lärare får en aktiv roll i arbetet när vi jobbar med t.ex gruppdynamiska övningar, värderingsövningar och diskussionsteater, samarbetsövningar och trygghetsövningar. Planerar i samverkan med lärarna i den utsträckning det är möjligt. 

Om arbetet fungerar väl kan det även resultera i forumteater eller någon annan form av redovisning som andra elever kan få ta del av.  

Åk F-3 endast drama och dramalek.

  • Tidsram: Enligt överenskommelse. 
  • Ålder: Förskoleklass - åk 9
  • Särskilda förutsättningar: Det behövs fria ytor för undervisningen. I klassrum vill jag ha hjälp med bortplockning av bänkar o.dyl. Musikanläggning. Stolar att sitta på. Det finns även möjlighet att använda kulturskolans lokaler om ni önskar det. 
Ansvarig kompanjonlärare:

Marie Sehlin, dramapedagog 


Rytmik

Musik handlar om känslor och  upplevelser. Rytmik är en pedagogisk väg in i musiken, där kropp och rörelse står i centrum för lärande. 

Med rytmer, ramsor, sång och dans utvecklar vi barnens förmågor.

  • Ålder: Förskoleklass - åk 3
  • Tidsram: Enligt överenskommelse.
  • Särskilda förutsättningar: Fri golvyta, musikanläggning, rytminstrument och piano. Bänkar o. dyl. måste vara undanplockat!  Vi tycker givetvis att det är roligt (att föredra)  om ni istället väljer att få er undervisning på Kulturskolan,  i våra nya fina lokaler, där allt detta finns tillgängligt!
Ansvarig kompanjonlärare: 
Sofi Kjellin, sång-, teater- och danslärare

MUSIK FÖR DE MINSTA

Genom musik, sång och rörelse utvecklar vi pulskänsla, dynamik, fantasi och samspel. Vi sjunger tillsammans, improviserar med rytminstrument, och leker musiklekar. Kanske så gör vi en egen musiksaga
  • Ålder: Syskongrupper (4-6 år) och förskoleklass
  • Tidsram: Enligt överenskommelse. Normalt sett 40 min/vecka under en termin.
  • Särskilda förutsättningar: Ca 12-15 elever i förskolegruppen. Med förskoleklass jobbar vi i halvklass (varannan vecka, eller så skiftar vi grupp vid terminsskiftet). Fri golvyta, Cd-spelare, piano eller keyboard. Bänkar o. dyl. måste vara undanplockat! Att föredra är om ni istället väljer att få er undervisning på Kulturskolan, där allt detta finns tillgängligt! En lärare/förskolelärare måste medverka under lektionen.
ANSVARIG KOMPANJONLÄRARE:

Yvonne  Pettersson, pianolärare


 

Skriv ut E-post