Rytmik och Drama

rytmikodrama

Drama

Detta kan du välja om du har en grupp som har behov att arbeta med gruppstärkande övningar för att skapa ett bättre klimat i gruppen. I samarbetet planerar vi utifrån gruppens behov. Du som lärare får en aktiv roll i arbetet när vi jobbar med t.ex gruppdynamiska övningar, värderingsövningar och diskussionsteater, samarbetsövningar och trygghetsövningar. Planerar i samverkan med lärarna i den utsträckning det är möjligt. 

Om arbetet fungerar väl kan det även resultera i forumteater eller någon annan form av redovisning som andra elever kan få ta del av.  

Åk F-3 endast drama och dramalek.

 • Tidsram: Enligt överenskommelse. 
 • Ålder: Förskoleklass - åk 9
 • Särskilda förutsättningar: Det behövs fria ytor för undervisningen. I klassrum vill jag ha hjälp med bortplockning av bänkar o.dyl. Musikanläggning. Stolar att sitta på. Det finns även möjlighet att använda kulturskolans lokaler om ni önskar det. 

Rytmik

Musik handlar om känslor och  upplevelser. Rytmik är en pedagogisk väg in i musiken, där kropp och rörelse står i centrum för lärande. 

Med rytmer, ramsor, sång och dans utvecklar vi barnens förmågor.

 • Ålder: Förskoleklass - åk 3
 • Tidsram: Enligt överenskommelse.
 • Särskilda förutsättningar: Fri golvyta, musikanläggning, rytminstrument och piano. Bänkar o. dyl. måste vara undanplockat!  Vi tycker givetvis att det är roligt (att föredra)  om ni istället väljer att få er undervisning på Kulturskolan,  i våra nya fina lokaler, där allt detta finns tillgängligt!

.

Från idé till föreställning

Vill ni jobba lite bredare med ert arbetslag eller kanske hela skolan? 

Då ska ni välja detta! 

 • Tidsram: En termin.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Rum med fria större ytor. Musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Eleverna skall ha ledig klädsel. Vi kan använda kulturskolans lokaler. om det är möjligt.

Tillsammans gör vi ett projekt. Vi jobbar med ett tema som sträcker sig över en termin med ett avslutande uppspel av arbetet. 

Genom teater, dans, film och sång tar vi oss an temat som vi gemensamt kommit överens om med er på skolan. Planeringstid är en förutsättning för att vi ska kunna föra arbetet framåt mot målet. Först då kommer det tematiska arbetet till sin rätt. Vi har god erfarenhet av att jobba ämnesöverskridande mellan estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Barnen får använda sina olika intelligenser. 

Läs om Howard Gardner, pedagog och utvecklingspsykolog. 

Vårt ansvar: 

Vi...

 • står för att organisera passen med de estetiska ämnena, 
 • står för att sätta samman redovisningen. 
 • hjälps åt med tekniska behov.

Ert ansvar:

Ni...

 • samordnar elevernas val av gruppindelning. Alltså val av dans, teater, film eller sång. 
 • för ut informationen till eleverna och föräldrar om tider. 
 • står för att boka salar och andra utrymmen vi behöver för att genomföra projektet. 
 • för ut informationen om när och var. 

Vi vill att ni utser en eller två kontaktpersoner som delger information till berörda lärare i projektet.

Arbetsgång:
 1. Introduktion och information för lärarna.
 2. Eleverna gör sina val 
 3. Vi blir informerade om gruppindelningar
 4. Vi startar upp träffarna med barnen. 
 5. Avstämningsträff med lärare
 6. Fortsatt arbete i grupperna
 7. Genomdrag 
 8. Genrep
 9. Föreställning 
 • Träffar: 4059