Dans

Skriven .

KS

Dans (läsår)

Barnen får möta dansen genom både kreativt skapande och inlärda danssteg. Vi övar också rytmik och använder många former av musik. Lärarens roll är viktig för vilken inriktning dansen får, eftersom läraren kan önska att arbeta inom ett visst ämne eller med andra önskemål.

Detta kan leda till en kort föreställning. Barnens skaparprocess är viktigast i detta kompanjonlärarskap och bygger på att fortgå över ett helt läsår.

Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.


Dans (kortare period)

Kortare kompanjonlärarskap. Läraren kan önska ett kreativt arbete runt ett visst ämne. Vi arbetar med ämnets beståndsdelar och förvandlar det i estetisk form.

Barnens uttryck kan leda till en liten föreställning.

Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.Historiska danser

Barnen får dansa danser från olika tidsepoker. Detta kan relateras till en viss tid i historien som barnen läser om i skolan. Tidsaspekten kan variera från fyra veckor och längre beroende på om man vill få ett smakprov eller gå på djupet.

Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.


Dansmatte

I nära samarbete mellan klassläraren och kulturskolans danspedagog utforskar vi tillsammans dans och matematikens komponenter. Kompanjonlärarskapet måste bygga på ett nära samarbete för att arbetet skall kunna fortsätta i klassens ordinarie matematikundervisning. Tidsaspekten kan variera diskuteras.

Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog. 


.

Från idé till föreställning

Vill ni jobba lite bredare med ert arbetslag eller kanske hela skolan? 

Då ska ni välja detta! 

 • Tidsram: En termin.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Rum med fria större ytor. Musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Eleverna skall ha ledig klädsel. Vi kan använda kulturskolans lokaler. om det är möjligt.

Tillsammans gör vi ett projekt. Vi jobbar med ett tema som sträcker sig över en termin med ett avslutande uppspel av arbetet. 

Genom teater, dans, film och sång tar vi oss an temat som vi gemensamt kommit överens om med er på skolan. Planeringstid är en förutsättning för att vi ska kunna föra arbetet framåt mot målet. Först då kommer det tematiska arbetet till sin rätt. Vi har god erfarenhet av att jobba ämnesöverskridande mellan estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Barnen får använda sina olika intelligenser. 

Läs om Howard Gardner, pedagog och utvecklingspsykolog. 

Vårt ansvar: 

Vi...

 • står för att organisera passen med de estetiska ämnena, 
 • står för att sätta samman redovisningen. 
 • hjälps åt med tekniska behov.

Ert ansvar:

Ni...

 • samordnar elevernas val av gruppindelning. Alltså val av dans, teater, film eller sång. 
 • för ut informationen till eleverna och föräldrar om tider. 
 • står för att boka salar och andra utrymmen vi behöver för att genomföra projektet. 
 • för ut informationen om när och var. 

Vi vill att ni utser en eller två kontaktpersoner som delger information till berörda lärare i projektet.

Arbetsgång:
 1. Introduktion och information för lärarna.
 2. Eleverna gör sina val 
 3. Vi blir informerade om gruppindelningar
 4. Vi startar upp träffarna med barnen. 
 5. Avstämningsträff med lärare
 6. Fortsatt arbete i grupperna
 7. Genomdrag 
 8. Genrep
 9. Föreställning