Dans

KS

Dans (läsår)

Barnen får möta dansen genom både kreativt skapande och inlärda danssteg. Vi övar också rytmik och använder många former av musik. Lärarens roll är viktig för vilken inriktning dansen får, eftersom läraren kan önska att arbeta inom ett visst ämne eller med andra önskemål.

Detta kan leda till en kort föreställning. Barnens skaparprocess är viktigast i detta kompanjonlärarskap och bygger på att fortgå över ett helt läsår.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under ett helt läsår, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen


Dans (kortare period)

Kortare kompanjonlärarskap. Läraren kan önska ett kreativt arbete runt ett visst ämne. Vi arbetar med ämnets beståndsdelar och förvandlar det i estetisk form.

Barnens uttryck kan leda till en liten föreställning.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under 4-6 veckor, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen.
.

Från idé till föreställning

Vill ni jobba lite bredare med ert arbetslag eller kanske hela skolan? 

Då ska ni välja detta! 

 • Tidsram: En termin.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Rum med fria större ytor. Musikaanläggning med möjlighet att koppla in iPad. Eleverna skall ha ledig klädsel. Vi kan använda kulturskolans lokaler. om det är möjligt.

Tillsammans gör vi ett projekt. Vi jobbar med ett tema som sträcker sig över en termin med ett avslutande uppspel av arbetet. 

Genom teater, dans, film och sång tar vi oss an temat som vi gemensamt kommit överens om med er på skolan. Planeringstid är en förutsättning för att vi ska kunna föra arbetet framåt mot målet. Först då kommer det tematiska arbetet till sin rätt. Vi har god erfarenhet av att jobba ämnesöverskridande mellan estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Barnen får använda sina olika intelligenser. 

Läs om Howard Gardner, pedagog och utvecklingspsykolog. 

Vårt ansvar: 

Vi...

 • står för att organisera passen med de estetiska ämnena, 
 • står för att sätta samman redovisningen. 
 • hjälps åt med tekniska behov.

Ert ansvar:

Ni...

 • samordnar elevernas val av gruppindelning. Alltså val av dans, teater, film eller sång. 
 • för ut informationen till eleverna och föräldrar om tider. 
 • står för att boka salar och andra utrymmen vi behöver för att genomföra projektet. 
 • för ut informationen om när och var. 

Vi vill att ni utser en eller två kontaktpersoner som delger information till berörda lärare i projektet.

Arbetsgång:
 1. Introduktion och information för lärarna.
 2. Eleverna gör sina val 
 3. Vi blir informerade om gruppindelningar
 4. Vi startar upp träffarna med barnen. 
 5. Avstämningsträff med lärare
 6. Fortsatt arbete i grupperna
 7. Genomdrag 
 8. Genrep
 9. Föreställning 
 • Träffar: 4067