dansdrama-rytmikfilmmusikteater

Dans

KS

Dans (läsår)

Barnen får möta dansen genom både kreativt skapande och inlärda danssteg. Vi övar också rytmik och använder många former av musik. Lärarens roll är viktig för vilken inriktning dansen får, eftersom läraren kan önska att arbeta inom ett visst ämne eller med andra önskemål.

Detta kan leda till en kort föreställning. Barnens skaparprocess är viktigast i detta kompanjonlärarskap och bygger på att fortgå över ett helt läsår.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under ett helt läsår, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till CD-spelare. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen
Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.


Dans (kortare period)

Kortare kompanjonlärarskap. Läraren kan önska ett kreativt arbete runt ett visst ämne. Vi arbetar med ämnets beståndsdelar och förvandlar det i estetisk form.

Barnens uttryck kan leda till en liten föreställning.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under 4-6 veckor, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till CD-spelare. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen.
Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.Historiska danser

Barnen får dansa danser från olika tidsepoker. Detta kan relateras till en viss tid i historien som barnen läser om i skolan. Tidsaspekten kan variera från fyra veckor och längre beroende på om man vill få ett smakprov eller gå på djupet.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under 4-8 veckor, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 3-9
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till CD-spelare. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen.
Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog.


Dansmatte

I nära samarbete mellan klassläraren och kulturskolans danspedagog utforskar vi tillsammans dans och matematikens komponenter. Kompanjonlärarskapet måste bygga på ett nära samarbete för att arbetet skall kunna fortsätta i klassens ordinarie matematikundervisning. Tidsaspekten kan variera diskuteras.

 • Tidsram: 1 gång per vecka under överenskommet antal veckor veckor, minst 1 timme per gång.
 • Ålder: Åk 1-6
 • Särskilda förutsättningar: Eleverna ska ha ledig klädsel. Tillgång till CD-spelare. Fria golvytor där man kan röra sig fritt. Om så önskas, finns möjlighet att hålla undervisningen i Kulturskolans danssal på Saluhallen.
Ansvarig kompanjonlärare:

Carina Thunberg-Brice, danspedagog. 


 

Skriv ut E-post