Bild

KS

Bildprocesser

När vi börjar vår projekt vet vi inte hur den ska sluta. Vi fokuserar istället på den kreativa processen. Samarbetet kan ske kring frågor om värdegrund knutet till olika ämnen i skolan där vi lyfter fram det kreativa tänkandet för att komma fram till svar, eller till ännu fler frågor.

Genom olika övningar flockar vi fram vårt kreativa tänkande. Vi funderar på vad vi tycker är viktigt och vilka budskap vi skulle vilja föra fram till människor runtomkring oss, till andra som är lika gamla eller till de vuxna. Hur förmedlar man något som man tycker är viktigt genom ett konstverk?

Kanske vi till och med kan placera konstverken ute på ett torg där alla kan se dom?

Med fördel halvklass i Kulturskolans Lokaler. Om man vill kan halva klassen komma ena veckan och andra halvan nästa. Måste hela klassen komma samtidigt får det ske i ett klassrum på den egna skolan.

  • Tidsram: En lektion i veckan under 4-6 veckor
  • Ålder: Åk 4-9 
  • Träffar: 2618