Kompanjonlärare

kompanjonlarareKulturskolan har sedan starten 1990 bedrivit kompanjonlärarskap. Kompanjonlärarskap innebär att klassläraren och kompanjonläraren tar gemensamt ansvar för att leda barnen i en estetisk lärprocess. Kompanjonlärarskap är m a o ett samarbete mellan två olika lärarkompetenser.

Utbud och fördelning av kompanjonlärare

Via länken "Kursutbud" kan du se vilka ämnen som erbjuds kommande läsår. Du hittar länkarna l höger spalt på en dator, och längst ner på sidan eller i huvudmenyn i en telefon eller padda).

Tyvärr brukar vi ha betydligt fler grupper som söker, än vad vi har resurser till, så långt ifrån alla som söker Kompanjonlärarskap kan få.

handsVad innebär det att arbeta i Kompanjonlärarskap?

Du som klass- eller ämneslärare arbetar tillsammans med en av Kulturskolans pedagoger under ordinarie lektionstid.

Du och din kompanjon kommer överens om hur arbetet bör läggas upp. Ni bör också komma överens om mot vilka eller vilka ämnen, och vilka mål som kompanjonlärarskapet skall understödja.

Villkor för att erhålla kompanjonlärare

Det är viktigt att det avsätts tid för gemensam planering mellan ansvarig lärare på skolan och Kulturskolans kompanjonlärare. Detta för att förtydliga för båda pedagogerna vart processerna skall leda.  

Kompanjonlärarskapet är både en form av fortbildning för dig som beställt kompanjonlärare, och undervisning i din klass. Ordinarie lärare måste alltså deltaga vid varje lektion - tillsammans med Kulturskolans kompanjonlärare. 

Din skola måste kunna erbjuda en ändamålsenlig lokal och nödvändig utrustning och material för undervisningens genomförande. Oftast är det av många anledningar att föredra att lektionspassen, förläggas till Kulturskolans lokaler i centrala Landskrona.

Anmälan

När du läst igenom kursutbudet och bestämt dig, skickar du in en intresseanmälan som du hittar i menyn.. Denna måste vara Kulturskolan tillhanda senast torsdagen den 18/6, om du skall ha en chans att vara med i fördelningen av kompanjonlärare för läsåret 2020/2021.

Kompanjonlärarskapet är ett kostnadsfritt erbjudande från Kulturskolan.

  • Träffar: 5640