bilddansdrama-rytmikfilmmusikteater

Rytmik och Drama

rytmikodrama

Drama

Detta kan du välja om du har en grupp som har behov att arbeta med gruppstärkande övningar för att skapa ett bättre klimat i gruppen. I samarbetet planerar vi utifrån gruppens behov. Du som lärare får en aktiv roll i arbetet när vi jobbar med t.ex gruppdynamiska övningar, värderingsövningar och diskussionsteater, samarbetsövningar och trygghetsövningar. Planerar i samverkan med lärarna i den utsträckning det är möjligt. 

Om arbetet fungerar väl kan det även resultera i forumteater eller någon annan form av redovisning som andra elever kan få ta del av.  

Åk F-3 endast drama och dramalek.

  • Tidsram: Enligt överenskommelse. 
  • Ålder: Förskoleklass - åk 9
  • Särskilda förutsättningar: Det behövs fria ytor för undervisningen. I klassrum vill jag ha hjälp med bortplockning av bänkar o.dyl. Musikanläggning. Stolar att sitta på. Det finns även möjlighet att använda kulturskolans lokaler om ni önskar det. 
Ansvarig pedagog:

Marie Sehlin, dramapedagog


Rytmik

Med sång, rörelse, instrument, rytmer och ramsor lär vi oss olika begrepp och arbetar med olika förmågor och färdigheter. Till vår hjälp har vi kroppen, rösten och musiken.

  • Ålder: Förskoleklass - åk 3
  • Tidsram: Enligt överenskommelse.
  • Särskilda förutsättningar: Fri golvyta, musikanläggning, rytminstrument och piano. Bänkar o. dyl. måste vara undanplockat!  Vi tycker givetvis att det är roligt (att föredra)  om ni istället väljer att få er undervisning på Kulturskolan,  i våra nya fina lokaler, där allt detta finns tillgängligt!
Ansvarig pedagog:

Skriv ut E-post